DELPHI (DFI) serijos purkštukai – pirma dalis

DELPHI (DFI) serijos purkštukai – pirma dalis

Purkštukai DFI1.1 – DFI1.4

DELPHI DFI 1.1 – 1.4 tipo purkštuktai turiu tokius elementus, kaip:

– Purkštuko pukrštuvą ir adatą;

-Purkštuko korpusą su įleidimo ir išleidimo angomis;

-Vožtuvo ritę, integruotą į korpusą;

– Degalų filtrą;

– Adaptyvinę plokštelę su kontroline talpa ir kalibravimo anga adatos valdymui;

– Vožtuvą pukrštuko korpuse;

– Tarpinę;

Maksimalus slėgis, naudojamas sistemose su DFI 1.1-1.4 tipo purkštukais siekia iki 1 800 barų, adatos pakėlimui taip pat naudojama didelė jėga. Tai reiškia, kad purštuko adatos neįmanoma valdyti naudojat elektromagnetinį vožtuvą, nes tam reikės labai stiprios srovės. Tokios srovės susidarymo laikas ganėtinai ilgai, o adata turi pakilti ir nusileisti per gerokai trumpesnį laiką. Be to, tokia stipri srovė gali tapti purkštuko perkaitimo priežastimi. Todėl purkštuke esanti adata kontroliuojama vožtuvu, atsakingu už slėgį tiesiai virš adatos esančioje talpoje. Įpurškimo pradžioje, kai adata turi pakilti ir atidengti angą apatinėje purkštuvo dalyje, vožtuvas atsidaro ir talpos turinys subėga į atgalinės eigos magistralę. Adatos nuleidimui vožtuvas talpos viduje sukuria slėgį, kuris ir nuleidžia adatą. Purkštuke esančio vožtuvo paskirtis – savo darbui eikvoti kaip galima mažiau energijos. Būtent todėl jis sveria nedaug ir vožtuvas juda su maksimalia jėga. Uždarytas vožtuvas turi būti hidraulinėje pusiausvyroje. Šis balansas pasiekamas dėl talpos geometrinio identiškumo, užtikrinančio, kad visas vožtuvo paviršius bus veikiamas vienodos jėgos. Taip vožtuvo išlaikymui vietoje galima naudoti labai minkštą spyruoklę, kurią lengva suspausti sukūrus apkrovą vožtuvui ir taip pakeliant adatą.

Su užterštais degalais susijusios problemos tapo purkštuko konstrukcijos keitimo priežastimi – taip siekta kontroliuoti temperatūrą, vidiniai vožtuvo paviršiai buvo padengti grynaangliu (DLC – Diamond Like Carbon). Adaptyvinė įvorė sumontuota vožtuvo tvritinimo vietoje. Ji jungia kontrolinę kamerą su trimis žiklioriais – padavimu į įpurškimą, atgaline degalų magistrale su kontroline kamera ir anga, skirta degalų padavimui į kamerą. Slėgio pasiskirstymą purkštuke galima suskirstyti į kelis etapus:

Adaptyvinė įvorė DELPHI DFI 1 – prieš užpildydami adaptyvinę įvorę, aukšto slėgio degalai paveikti degalai patenka į purkštuko vidų, pirma užpildydami kontrolinės kameros kanalą, toliau – purkštuko degalų galerijos kanalą, o tada paduodami į vožtuvo kameros kanalą;

Aukšto slėgio veikiami degalai užpildo kontrolinę kamerą, adaptyvinę įvorę ir spiralinius grovelius adatoje.

Pasiekus šį etapą degalai purkštuko viduje subalansuojami, o pats purkštukas lieka uždarytas. Degalų slėgis dvejose pukrštuko viduje esančio vožtuvo pusėse, ramybės būsenoje, yra vienodas. Kai DCU blokas aktyvuoja relę, vožtuvas atsidaro. Atsidarius vožtuvui degalai patenka į atgalinę magistralę, slėgis mažėja vožtuvo kameroje, toliau – degalų galerijos kanale ir galiausiai – kontrolinėje kameroje. Bet pati adata ir toliau lieka vienoje vietoje, nes kontrolinėje kameroje slėgis nemažėja. Judėti adata pradeda tada, kai slėgio kritimas pasiekia kontrolinę kamerą ir abejose vožtuvo galuose susidaro slėgio disbalansas. Kadangi adatos gale slėgis būna didesnis negu kontrolinėje kameroje, adata juda aukštyn, taip atverdama kelią degalams per galeriją patekti į degimo kamerą. Slėgis, galerijos gale pereidamas per žiklioriu, krenta ir tampa mažesnis negu slėgis rampoje. Rampoje esant maksimaliam slėgiui, degalų galerijoje jis bus 100 barų mažesnis. Kai DCU nustoja tiekti energiją vožtuvo ritei, jį veikianti jėga tampa silpnesnė už tą, kuri veikia spyruoklę ir pastaroji stumia vožtuvą atgal, taip jį uždarydama. Slėgis purkštuko viduje auga, tačiau adata neuždaro purkštuvo, nes tam reikia adatos galuose sukurti skirtingą slėgį. Skirtingas slėgis susidaro, kai jis degalų galerijoje tampa mažesnis negu kontrolinėje kameroje, kurioje slėgis toks pat, kaip ir rampoje. Kai tik kontrolinėje kameroje slėgis tampa aukštesnis negu adatos gale, ji pajuda žemyn ir užsidaro.

Solinoidinio DELPHI purkštuko veikimas

Atgalinė degalų magistralė tvirtinama prie purkštuko arba pajungiant guminę įmovą su metaliniu vamzdeliu, arba per specialų plastikinį adapterį. Tokio tipo purkštukai per vieną ciklą gali atlikti nuo vieno iki penkių individualių atidarymų, kurie skirstomi į: atskirą pilotinį, artimą pilotinį, preliminarų, pagrindinį, artimą kitą įpurškimą, post įpurškimą, papildomą post įpurškimą.

Be to, šio tipo purkštuvai turi tokią ypatybę, kaip degalų išleidimas į agtalinę magistralę avarijos atveju. Tai būtina kai staigiai atleidžiamas akceleratorius arba kompiuteris fiksuoja klaidą, dėl kurios būtina skubiai sumažinti slėgį rampoje. Tam purkštuko ritė gauna impulsą iš DCU, kurio užtenka tam, kad atverti vožtuvą ir sujungti rampoje esančius dagalus su atgaline magistrale, tačiau kurio neužtenka tam, kad pakelti adatą ir atverti degalams kelią į variklį. Tokia kontrolė galima tik tuo atveju, jeigu tiksliai žinomas vožtuvo atsidarymo ir adatos pakėlimo laikas. Šį laiką lemia kiekvieno konkretaus purkštuvo fizinės savybės, kurioms įtaką daro jo natūralus nusidėvėjimas. Būetnt todėl valdymo bloko programai reikia tiksliai žinoti fizinę kiekvieno purkštuko būklę. Tai pasiekiama kalibruojant purkštukus gamykloje ir kiekvienam jų suteikiant individualų kodą. Delphi naudoja du purkštukų kalibravmo būdus:

-C2I (Correction Individual Injector). Šešiolikos simbolių kodo naudojimas.

-C3I (Improved Induvidual Injector Correction). Tikslesnis purkštuko kalibravimas ir 20 simbolių kodo naudojimas.

Kodas įrašoams į DCU atmintį keičiant purkštukus naujais arba senų purkštukų kodas įrašomas į naują bloką keičiant DCU ir panaudojant skenerį. Remiantis kode pateikiamais kalibravimo duomenimis, valdymo blokas gali atlikti kiekvieno purkštuko korekciją.

Purkštukai DFI1.5/1.5.2

Degalų purkštukas DELPHI DFI 1.5 buvo sukurtas tam, kad atitiktų Euro 5 standartus, padidintų įpurškimo efektyvumą, įpurškimo metu palaikytų iki 7 atidarymų. Be to jie, lyginant su pirmtakais, geriau apsaugoti nuo purvo ir užtikriną stabilesnę degalų srovę įpurškimo momentu.

Purkštukus DFI 1.5 sudaro purkštuvas su adata, purkštuko korpusas su padavimo kiauryme su filtru ir išleidimo anga, elektrinis juginklis viršutinėje purkštuko dalyje, adaptyvinė plokštė (CVA) su kalibruotais adatos valdymo pajungimais ir kombinutas vožtuvas.

Priklausomai nuo kartos, purkštukas gali dirbti veikiamas 2 000 barų jėgos. Esant tokiam spaudimui adatos tiesiogiai elektromagnetiniu aktyvatoriumi kontroliuoti negalima, nes veikianti jėga būtų per didelė, kas įkaitintų ne tik valdymo bloką, bet ir patį purkštuką, o reakcijos lakas būtų per daug ilgas. Būtent todėl adatos darbą kontroliuoja kontrolinė kamera, kurioje degalai, adatos pakėlimui suteka į atgalinę magistralę ir, jeigu reikia nuleisti adatą, slėgis kameroje atstatomas.

Lyginant su pirmąja karta, antrosios purkštukų adatos ir jų balneliai, kurių kampas buvo pakeistas iki 60 laipsnių, buvo lakuojami, sumažintas tarp purkštuvų esantis kampas, padidintas išleidimo vožtuvo skersmuo, sumontuota adaptyvinė plokštė su vožtuvu, padidinta grįžtamoji spyruoklės jėga, sumontuotas naujo tipo jungiklis, kurio skersmuo nuo 17 mm padidintas iki 19 mm. Taip pat šio tipo purkštukuose buvo pradėti naudoti du jungiklių tipai – tiek senos kartos, tiek V tipo. Atgalinės sistemos pajungimas analogiškas DFI 1.1., kalibravimui naudojamas C31 metodas.

DELPHI DFI 1.5.2 tipo purkštukai buvo sukurti Euro 6 standartui ir gali dirbti esant iki 2 200 barų slėgiui. Šios kartos purkštukuose naudojamos efektyvesnės ritės, dar galingesnės vožtuvo sugrąžinimo spyruoklės, pagerinta CVA bloko konstrukcija, o purkštuko viduje užsukant dangtelį išsaugoma iki 3 000 Niutonų siekianti jėga. Atgalinės sistemos pajungimui naudojamas adapteris, purkštukas kalibruojamas taikant C31 metodą.

Purkštukai DFI1.20

DELPHI DFI 1.2 serijos purkštukai buvo sukurti siekiant atitikti Euro 6 ekologinį standartą ir gali dirbti esant iki 2 200 barų slėgiui. Purkštuko konstrukcijos elementai identiški ankstesnės kartos purkštukams. Esminiai skirtumai yra AK tipo jungiklio naudojime, leidžiančiame atgalinės magistralės sistemoje naudoti iki 6 barų siekiantį slėgį, naujo tipo pagerintose ritėse, siauresnėse purkštuvo adatose su pakeistos formos vidaus kanalais, sustiprintose spyruoklėse ir pakeistoje CVA modulio konstrukcijoje.

Kadangi šio tipo purkštukuose degalai į atgalinę magistralę paduodami esant 6 barų spaudimui, atgalinio padavimo ertmės antgalis yra metalinis ir turi guminį sandarinimo žiedą. Veikia purkštukas analogiškai ankstesnėms kartoms. Siekiant tikslesnio šio tipo purkštukų kalibravimo, naudojamas C31 metodas. Taip pat naudojamas 20 skaičių kodas, tad vizualiai nustatyti, kaip kalibruotas purkštukas, neįmanoma. Tai galima nustatyti tik pagal detalės katalogo numerį.

Purkštukai DFI2.3

DELPHI DFI 2.3 purkštukai buvo kurti kaip 1,3 versija, tačiau pritaikyti dideliems degalų kiekiams ir paskaičiuoti komerciniam transportui bei didelio tūrio agregatams. Purkštuką sudaro purkštuvas su adata, pagrindinis korpusas su degalų padavimo ertme ir filtru bei išleidimo į atgalinę magistralę anga, į ritę integruotas elektrinis jungiklis, adaptyvinė įvorė su kontroline kamera ir kalibravimo ertme adatos valdymui, vožtuvas ir tarpinės.

Priklausomai nuo kartos, purkštukas gali dirbti esant iki 1 600 barų slėgiui. Kadangi tai palyginti didelis slėgis, adatos tiesiogiai per soleniodą valdyti negalima, kadangi reiktu užtikrinti ypač stiprią srovę ir nebūtų galima pasiekti kelių greitų atsidarymų sinchronizavimo. Kaip tik todėl šiose purkštukuose naudojamas hidraulinis valdymo metodas, kurį turėjo ir ankstesnės kartos purkštukai su kontrolinėmis kameromis.

Tokio tipo purkštukai plačiai naudojami vilkikų, sunkvežimių ir statybinės technikos varikliuose, atitinkančiuose Euro 4 ir aukštesnį ekologinį standartą. Purkštuko atgalinės magistralės kanalas turi specialų LP tipo jungiklį. Kalibruojami šie purkštukai tiek pagal C21, tiek ir pagal C 31 metodą.